FAQs Complain Problems

सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्रधान केन्द्र र जगरनाथपुर गाउँपालिका बिच निशुल्क बिरामी चेक जाच तथा औषधि खरिदमा छुट दिने गरि भएको सम्झौता सम्बधमा |

आर्थिक वर्ष: