FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्ण नन्दन राय कार्यकारी अधिकृत jagarnathpurrm@gmail.com 9855079400
दयानन्द चौहान शाखा अधिकृत कृषि शाखा प्रमुख 9816212823
संदेश कुमार कुशवाहा लेखा अधिकृत kumarsandesh143318@gmail.com 9855056303
पिन्कु राम पिन्कु राम ना.सु योजना शाखा प्रमुख , प्रशासन शाखा प्रमख pinkuram2053@gmail.com 9844254073
सद्दाम हुसैन कम्प्युटर अपरेटर IT शाखा प्रमुख husain.saddam14301@gmail.com 9817298397