FAQs Complain Problems

समाचार

Notice of invitation for Electronic Bid...

Notice of invitation for Electronic Bid...

श्री प्रतीक दैनिक प्रा.लि.
    विरगंज,पर्सा
            
                       विषयः-Notice of invitation for Electronic Bid...

     प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको आ.व.2080/081को संघीय सर्शत तर्फको समपुरक पुजीगत शीर्षको वडा नं.01 पिपडारीमा धर्मश पडितको घर देखि विजुली रायको घर सम्म पक्की सडक ढलान तथा नाला निर्माण गर्ने कार्य सम्बन्धित खुल्ला बोलपत्र अहवाहन सम्बन्धित सूचना प्रकाशन गरिदिन अनुरोध छ।

आर्थिक वर्ष: