FAQs Complain Problems

समाचार

जगरनाथपुर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरूमा भेडा , बाख्रामा लगने PPR रोग विरुद्धको खाेप र गाई,भेसी, पाडापाडि, बाछाबाछीहरुमा लाग्ने HS/BQ रोग विरुद्धको खोपलागीरहेको केही तस्बिरहरु